Månedlige arkiver: april 2017

2017 annual members’ meeting

Oscar Gulseth og Ole Moland
Oscar Gulseth (left) and Ole Moland

The annual Judo for fred members’ meeting was held on 7 february. The board’s report for 2016 was presented and approved, and a new board was elected. The sitting president still has one year remaining of his two-year term, while the rest of the board was elected for one year.

The new board is:

President: Ole Moland
Vice president: Oscar Gulseth
Board members: Lars Aaserud
Birgit Ryningen
Deputy board members: Lars T. Kyllingstad
Marit Øvstedal

Medlemsmøte 2017

Oscar Gulseth og Ole Moland
Oscar Gulseth (venstre) og Ole Moland

Judo for fred avholdt medlemsmøte for 2017 den 7. mars. Styrets beretning for 2016 ble gjennomgått og godkjent, og nytt styre ble valgt. Leder har igjen et år til av sin toårsperiode, mens resten av styret er valgt for ett år.

Det nye styret består av:

Leder: Ole Moland (ikke på valg)
Nestleder: Oscar Gulseth
Styremedlemmer: Lars Aaserud
Birgit Ryningen
Varamedlemmer: Lars T. Kyllingstad
Marit Øvstedal