Månedlige arkiver: september 2017

Visit at JFF, ZJA and Response Network in Zambia

Raphaela with some of the judoka in Livingstone.

Shortly after New Year Judo for fred was contacted by Raphaela Kübler, who was a student at The Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva. Raphaela worked on a Master’s thesis in International Affairs, where she examined three core questions:

  • How can peace education, sports for peace and development, and traditional martial arts become uniformly conceptualized?
  • Why are martial arts especially suitable as a tool for non-formal peace education?
  • Are there any differences between martial arts styles? If yes, which school or style fits best with the purpose of long-term peace education?

Fortsett å lese Visit at JFF, ZJA and Response Network in Zambia

Besøk hos JFF, ZJA og Response Network i Zambia

Raphaela sammen med noen av judokaene i Livingstone.

Rett over nyåret ble Judo for fred kontaktet av Raphaela Kübler, som var student ved The Graduate Institute of International and Development Studies i Genève. Raphaela holdt på med en masteroppgave i International affairs, hvor hun undersøkte tre kjernespørsmål:

  • Hvordan kan fredsopplæring, sport for fred og utvikling, og tradisjonell kampsport bli enhetlig begrepsfestet?
  • Hvorfor er kampsport spesielt egnet som et verktøy for ikke-formell fredsopplæring?
  • Er det forskjeller mellom kampsportstiler? Hvis ja, hvilken skole eller stil passer best til hensikten med fredsopplæring på lang sikt?

Fortsett å lese Besøk hos JFF, ZJA og Response Network i Zambia