Månedlige arkiver: september 2017

Besøk hos JFF, ZJA og Response Network i Zambia

Raphaela sammen med noen av judokaene i Livingstone.

Rett over nyåret ble Judo for fred kontaktet av Raphaela Kübler, som var student ved The Graduate Institute of International and Development Studies i Genève. Raphaela holdt på med en masteroppgave i International affairs, hvor hun undersøkte tre kjernespørsmål:

  • Hvordan kan fredsopplæring, sport for fred og utvikling, og tradisjonell kampsport bli enhetlig begrepsfestet?
  • Hvorfor er kampsport spesielt egnet som et verktøy for ikke-formell fredsopplæring?
  • Er det forskjeller mellom kampsportstiler? Hvis ja, hvilken skole eller stil passer best til hensikten med fredsopplæring på lang sikt?

Fortsett å lese Besøk hos JFF, ZJA og Response Network i Zambia